For å sikre ultimat trygghet for våre eiere, hundepassere og hunder, tilbyr vi en dedikert kundetjeneste, kostnadsfri ansvarsforsikring og refusjon for veterinærutgifter, etter skjønnsmessig vurdering, på alle tjenester som er booket og betalt gjennom DogBuddy.com.

Skjønnsmessig vurdering av refusjon for veterinærutgifter:

Basert på omstendigheter kan refusjon tilbys mot visse veterinærutgifter som kan oppstå under en DogBuddy-booking. Dekningen strekker seg opp til maksimalt 20,000 kr per hund og booking.

Refusjon kan gjelde under følgende omstendigheter:

 • Nødbesøk til veterinær under en DogBuddy-booking;
 • Et oppfølgingsbesøk hos en veterinær etter bookingens sluttdato (dersom dette skjer innen 7 dager etter det første veterinærbesøket);
 • Medisinkostnader og / eller visse operasjoner som er utført (dersom foreskrevet under nødbesøket hos en veterinær).

Refusjon vil ikke bli tilbudt under følgende omstendigheter:

 • Rehabilitering eller annen etterbehandling;
 • Behandling(er) av hundepassers egne kjæledyr;
 • Eksisterende sykdom eller skader, forhold knyttet til graviditet, forhold knyttet til alder eller annen sykdom som hundeeier med rimelighet bør ha vaksinert eller beskyttet hunden mot;
 • Enhver ulykke som oppstår under et første møte (Meet & Greet);
 • Enhver hund som ikke er booket gjennom DogBuddy.

Vær oppmerksom på at eventuelle refusjoner tilbys etter vår skjønnsmessige vurdering.

Ansvarsforsikring:

Vår ansvarsforsikring gir beskyttelse mot ansvar for en tredjeparts krav under og i forbindelse med en DogBuddy-booking (for eksempel hvis hunden har bitt en fotgjenger). Policyen gir dekning på maksimalt €2,000,000 (ca. 18,000,000 kr).

Egenandel: egenandel på €60 (ca. 600 kr).

Denne ansvarsforsikringen DEKKER IKKE følgende:

 • Skade på hundepassers (eller andre med tilknytning til hundepasser) eiendom;
 • Krav som ikke er knyttet til en DogBuddy-booking;
 • Krav knyttet til ethvert første møte (Meet & Greet);
 • Krav knyttet til ethvert tilfelle der hunden har vært uten bånd på en offentlig plass, med unntak av soner der det er tillatt å lufte hunden uten bånd;
 • Medisinske utgifter for hundepasser eller noen med tilknytning til hundepasser;
 • Krav knyttet til ethvert tilfelle utenfor eiers eller hundepassers kontroll (for eksempel en naturkatastrofe, terrorangrep, brann, eksplosjon eller andre ulykker);
 • Krav knyttet til ethvert tilfelle der en booking ikke er gjort i samsvar med gjeldende forskrifter eller eventuelle nødvendige lisenser;
 • Indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset, til følelsesmessig skade.

Viktig: DogBuddy må bli informert via e-post (hjelp@dogbuddy.com) innen 24 timer fra det tidspunktet hendelsen forekommer.

For mer informasjon kan du se på tilsvarende avsnitt i våre Brukervilkår her.